Bądź aktywny!

Aktualności

REGULAMIN BIEGU „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” Kobyłka, 11.01.2015r.

1. Celem biegu rekreacyjnego jest propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

2. Organizatorem Biegu jest Rodzinny Klub Sportowy Family Active i Zespół Szkół nr.3 z Kobyłki
3. Bieg zabezpieczony jest przez Organizatora
4. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych dnia 11.01.2015 ulicami Kobyłki o godz.10.00
- Start i meta biegu zlokalizowane będą na placu przy Zespole Szkół nr.3 .05-230 Kobyłka przy ul.Załuskiego 57
- Trasa biegu będzie miała długość ok. 5 km – bieg indywidualny - bieg 1 km – trasa Rodzinna { min 1 rodzic 1 dziecko}
5. Oficjalne otwarcie „Biegu” odbędzie się o godz. 10.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 11.00.

6. Bieg WOŚP jest biegiem otwartym. Do startu będą dopuszczeni zawodnicy, którzy podpiszą formularz zgłoszenia do udziału w biegu, na własną odpowiedzialność, w przypadku osób niepełnoletnich formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun ) i uiszczą opłatę startową w kwocie 30 zł w biurze zawodów. Całkowity dochód z opłat startowych, zostanie przekazany na WOŚP

- Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18-stu i 19 + (Kobiety i Mężczyźni)

7. Zapisy do biegu:
- osobiście w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach od 8:30 - 9:50
8. Organizator gwarantuje (numer startowy, medal dla pierwszych 80 osób, ciepły posiłek i napoje)
9. Zbiórka zawodników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed biegiem.

10 Uczestnicy biegu obowiązkowo zakładają numer startowy (numer z przodu na wysokości klatki piersiowej).
11. Uczestnicy biegu mogą nieodpłatnie oddać w depozyt swoje rzeczy w miejscu do tego celu przygotowanym, przy czym organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe tam pozostawione.

12. Trasa biegu wiedzie po drogach przy otwartym ruchu drogowym
- zawodnicy biegną wyłącznie oznakowaną trasą, trzymając się wyznaczonego pasa ruchu,
- pod żadnym pozorem nie wolno wybiegać poza taśmy, pachołki i tablice wyznaczające trasę
13. Uczestnicy biegu wykonują polecenia organizatora i służb zabezpieczających
14. Podpisanie „Formularza zgłoszenia/Oświadczenia” jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby imprezy oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji i prasy

15. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane z Formularza Zgłoszenia, które pozwolą zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Organizator nie będzie ujawniać takich informacji osobom trzecim.

16. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem „ Biegu”

17. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do usunięcia uczestnika z biegu.

 


REGULAMIN JESIENNEGO KOBYŁKOWSKIGO DUATHLONU Kobyłka, 11.10.2014r


1. Celem duathlonu rekreacyjnego jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
2. Organizatorem Duathlonu jest Rodzinny Klub Sportowy Family Active
3. Duathlon zabezpieczony jest przez Organizatora
4. Duathlon odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych dnia 11.10.2014 ulicami Kobyłki o godz.13.00
- Start i meta duathlonu zlokalizowane będą na rogu ulic: 3-maja i Królewskiej
- Pętla biegu będzie miała długość ok. 2,4 km, ULICAMI: Królewska, Długa, Rezerwat Grabicz, Żytnia, Królewska
5. Forma Duathlonu:
2 pętle biegu + 5 pętli rower + 1 pętla biegu – 17 lat + (START 20 ZŁ) – 2 BIEG
Dla dzieci i młodzieży do lat 16 : 1 pętla biegu + 1 pętla rower (START BEZPŁATNY) – 1 BIEG
- Zawodnik po ukończeniu biegu, udaje się do wyznaczonej strefy zmian, przesiada się na rower i kontynuuje Duathlon. Czas biegnie dalej. Start na rowerze w kasku sztywnym.
- Zawodnicy będą klasyfikowani open: 17 + (Kobiety i Mężczyźni) a dzieci i młodzięż w następujących kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum ( Dziewczęta i Chłopcy)
6. Oficjalne otwarcie „Duathlonu”odbędzie się o godz. 13.00, a zakończenie duathlonu i dekoracja odbędzie się o godz. 16.00.
7. Duathlon jest biegiem otwartym. Do startu będą dopuszczeni zawodnicy, którzy podpiszą formularz zgłoszenia do udziału w biegu, na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun) i uiszczą opłatę startową w kwocie 20 zł w biurze zawodów.
8. Zapisy do duathlonu:
- osobiście w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach od 11:30-12:45
9. Organizator gwarantuje: numer startowy, ciepły posiłek i napoje oraz nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.
10. Zbiórka zawodników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed biegiem.
11. Uczestnicy duathlonu obowiązkowo zakładają numer startowy (numer z przodu na wysokości klatki piersiowej).
12. Trasa duathlonu wiedzie po drogach przy otwartym ruchu drogowym
- zawodnicy biegną wyłącznie oznakowaną trasą, trzymając się wyznaczonego pasa ruchu,
- pod żadnym pozorem nie wolno wybiegać poza taśmy, pachołki i tablice wyznaczające trasę
13. Uczestnicy duathlonu wykonują polecenia organizatora i służb zabezpieczających
14. Podpisanie „Formularza zgłoszenia/Oświadczenia” jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby imprezy oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji i prasy
15. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane z Formularza Zgłoszenia, które pozwolą zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Organizator nie będzie ujawniać takich informacji osobom trzecim.
16. Wszyscy uczestnicy duathlonu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem „ Duathlonu”
17. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do usunięcia uczestnika z biegu.
 


Regulamin Ligi Szosowej po Patronatem Michała Podlaskiego dla kat. Żak, Młodzik, Młodziczka i Juniorka Młodsza oraz dla dzieci i młodzieży niezrzeszonych w klubach kolarskich.


1. CEL WYŚCIGU

- popularyzacja kolarstwa na terenie wsi Załubice Stare , miasta Radzymin oraz powiatu Wołomińskiego,
- wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu kolarskiego

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU

RKS Family Active, Kobyłka

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Burmistrz miasta Radzymin

4. WSPIERAJĄCY IMPREZĘ

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski w Warszawie

5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Wyścig zostanie rozegrany w dniu: 04.10.2014r.( sobota ) w miejscowości Załubice Stare w formie wyścigu ze startu wspólnego, dla zawodników z licencjami na trasie okrężnej o długości 7km 200m – Żak i Młodziczka, 10 km – Młodzik i Juniorka Młodsza, a dla dzieci niezrzeszonych w klubach kolarskich, w okolicach szkoły na rundzie ok.1 km.
Biuro wyścigu mieścić się będzie w Zespole Szkół w Załubicach Starych (Stare Załubice 23a).

Zapisy zawodników odbędą się dnia 04.10.2014r. w godzinach 10.00 – 12.00 w biurze zawodów. Wyścig odbędzie się przy ruchu całkowicie zamkniętym na czas trwania zawodów. 12.30 - odprawa techniczna - biuro zawodów. Start zawodników niezrzeszonych w poszczególnych kategoriach o godz.:12.45. Start zawodników z licencjami ok. godz.:14.00 ( 1 start Żak i Młodziczka, 2 start – Młodzik i Juniorka Młodsza)

Dla zawodników niezrzeszonych w klubach kolarskich, wyścig odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
Klasy 1 - 3 szk. podst - 1 km
Klasy 4 - 6 szk. podst - 2 km
Klasy 1 - 3 gimnazjum - 2 km
Przedszkole (4,5,6 lat) – 300 m

6. UCZESTNICTWO

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: Juniorka młodsza, Młodzik, Młodziczka, Żak, posiadający aktualne licencje zawodnicze oraz ważne badania lekarskie oraz w dodatkowym wyścigu dzieci niezrzeszone w klubach kolarskich, bez licencji, obowiązkowo w kaskach.

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia w dniu zawodów w biurze wyścigu w Zespole Szkół w Załubicach Starych, w godzinach 10.00 - 12.00
8. ZASADY FINANSOWANIA

Organizator pokrywa koszty organizacyjne. Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących pokrywają zainteresowane kluby.
9. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol.
10. NAGRODY

We wszystkich kategoriach przewidziane są medale.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wyścig odbywać się będzie przy ruchu całkowicie zamkniętym, start wspólny przy ruchu częściowo ograniczonym na czas przejazdu kolarzy, zawodnicy muszą być obowiązkowo ubezpieczeni od NW i AC przez macierzyste kluby. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg wyścigu z ramienia organizatora jest Dariusz Biernacki tel. kom. 603 615 207. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem .

12. NAJBLIŻSZE SZPITALE

Powiatowy Szpital: Wołomin ul. Gdyńska 1/3


13. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach startu zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą
- numer startowy
- zabezpieczenie medyczne
- bufet regeneracyjny na mecie
 


Regulamin Ligi Szosowej po Patronatem Michała Podlaskiego dla kat. Żak, Młodzik, Młodziczka i Juniorka Młodsza oraz dla dzieci i młodzieży niezrzeszonych w klubach kolarskich.


1. CEL WYŚCIGU

- popularyzacja kolarstwa na terenie wsi Jasienica Mazowiecka , miasta Tłuszcz oraz powiatu Wołomińskiego,
- wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu kolarskiego
2. ORGANIZATOR WYŚCIGU

RKS Family Active, Kobyłka
3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Burmistrz miasta Tłuszcz

4. WSPIERAJĄCY IMPREZĘ

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski w Warszawie

5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Wyścig zostanie rozegrany w dniu: 14.09.2014r.( niedziela ) w miejscowości Jasienica Mazowiecka w formie kryterium ulicznego na trasie okrężnej o długości rundy 1000m ( ul. Szkolna, Centralna, Kolejowa, Lipowa).
Biuro wyścigu mieścić się będzie w Zespole Szkół w Jasienicy ul. Szkolna
Zapisy zawodników odbędą się dnia 14.09.2014r. w godzinach 10.30 – 12.30 w biurze zawodów. Wyścig odbędzie się na rundzie o długości 1,0 km. przy ruchu całkowicie zamkniętym na czas trwania zawodów. 12.30 - odprawa techniczna - biuro zawodów. Start zawodników niezrzeszonych w poszczególnych kategoriach o godz.:13.00. Start zawodników z licencjami o godz.:14.00 ( 1 start Żak i Młodziczka, 2 start – Młodzik i Juniorka Młodsza)
Młodzik 10 x 1,0 km ( łącznie 10 km.)
Juniorka młodsza 10 x 1,0 km ( łącznie 10 km.)
Żak 6 x 1,0 km ( łącznie 6,0 km.)
Młodziczka 6 x 1,0 km (łącznie 6,0 km.)

Dla zawodników niezrzeszonych w klubach kolarskich, wyścig odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

Klasy 1 - 3 szk. podst .- 1 runda x 1,0 km
Klasy 4 - 6 szk. podst. - 2 rundy x 1,0 km
Klasy 1 - 3 gimnazjum - 2 rundy x 1,0 km
Przedszkole (4,5,6 lat) – 300m

6. UCZESTNICTWO

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: Juniorka młodsza, Młodzik, Młodziczka, Żak, posiadający aktualne licencje zawodnicze oraz ważne badania lekarskie oraz w dodatkowym wyścigu dzieci niezrzeszone w klubach kolarskich, bez licencji.

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia w dniu zawodów w biurze wyścigu w Zespole Szkół w Jasienicy ul. Szkolna, w godzinach 10.30 - 12.30
8. ZASADY FINANSOWANIA

Organizator pokrywa koszty organizacyjne. Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących pokrywają zainteresowane kluby.
9. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol.
10. NAGRODY

We wszystkich kategoriach przewidziane są medale.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kryterium odbywać się będzie przy ruchu całkowicie zamkniętym, start wspólny przy ruchu częściowo ograniczonym na czas przejazdu kolarzy, zawodnicy muszą być obowiązkowo ubezpieczeni od NW i AC przez macierzyste kluby. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg wyścigu z ramienia organizatora jest Dariusz Biernacki tel. kom. 603 615 207. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem .
12. NAJBLIŻSZE SZPITALE

Powiatowy Szpital: Wołomin ul. Gdyńska 1/3


13. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach startu zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą
- numer startowy
- zabezpieczenie medyczne
- bufet regeneracyjny na mecie

ORGANIZATOR
 


Starsze >>


Sponsorzy

       

Partnerzy

     


Polecamy

                   

© COPYRIGHT 2010 FAMILY ACTIVE DO GÓRY | STRONA GŁÓWNA | KONTAKT
Designed and developed by B. Zalewski.